Szkolenie z klimatyzacji wg przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-GAZY)

Szkolenie z klimatyzacji wg przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-GAZY)

SZANOWNI KLIENCI

W ostatnim czasie weszły nowe wytyczne co do warsztatów obsługujących układy klimatyzacji – DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 881 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-GAZY).

Według tej ustawy każdy warsztat który zajmują się klimatyzacjami jest zobowiązany do odbycia szkolenia w celu uzyskania zaświadczenia, które upoważnia do pracy ze stacjami i układami klimatyzacyjnymi w pojazdach.

Firma INTER MOTORS DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O. posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń z klimatyzacji, każdy uczestnik otrzymuje wymagane zaświadczenie o odbytym szkoleniu zgodne z obowiązującymi przepisami, jesteśmy w rejestrze jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu – na stronie URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO :
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1294&Itemid=1550

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowaniu udziałem w takim szkoleniu prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym lub kontakt telefoniczny pod numerem 667 971 037.

Nasze szkolenia odbywają się w takich miastach jak: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Świdnica, Bolesławiec.

NAJBLIŻSZE TERMINY:
wrzesień 2019, Wrocław

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoś chęć wzięcia udziału w naszych szkoleniach a nasz pracownik wkrótce skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów!